MIJN TIJD (concept)

maandag 10 februari 2020

Beste Lezer,

Sinds 1981 ben ik “Kleine Ondernemer Kunstenaar” met een diploma AudioVisueel aan de Rietveld Academie. Sindsdien staan er verscheidene kunstenaars initiatieven op mijn naam, veelal in de digitale kunsten. Daarnaast doceerde ik aan het Sandberg Instituut , de Hogeschool der Kunsten Utrecht, stichtte ooit het Medialab op de Rietveld Academie en geef vandaag de dag (soms) projectlessen ‘Micro Skills’ aan de HKU. zie voor meer petermertens.nl

Bijgaand mijn opzet voor lesprogramma voor ‘een creatieve lesdag op een basisschool’.

Vriendelijke groet,

Peter Mertens

MIJN TIJD

enzovoort

TIK TAK TIJD

DOCENT PETER MERTENS

INLEIDING

Het onderwerp van deze les is TIJD.  Prikkelend en wel met  Tik Tak in de titel. Tijd is een rekbaar begrip dat tot fantaseren uitnodigt. En het zet de zaken in beweging. In vier dagdelen wordt gefantaseerd, bespiegeld en geoefend in heel snel en heel langzaam. Er wordt gepraat, gekeken en geluisterd én er worden eenvoudige papieren animaties gemaakt: Een flipboekje van twee plaatjes én een tollende thaumascoop. Tot slot worden die ook nog eens omgezet tot een digitaal gifje. Speels wordt al met al conceptueel gedacht én geleerd dat je door iets zelf te maken de werkelijkheid naar eigen hand kan zetten.

Kerndoelen

Door zelf dingen te bedenken en te maken,  leren de leerlingen hoe de wereld om hun heen werkt en hoe je daar zelf aan kan bijdragen, óf er verandering in aanbrengen, als je dat wil.

Door te leren relativerend en te oefenen in abstract  denken, door te kijken, luisteren en zelf te maken, leren kinderen hun creativiteit te ontwikkelen en kunst en de werkelijkheid  te begrijpen.

De leerlingen leren samen een oordeel eigen werk en dat van anderen te ontwikkelen. 

Leerdoelen

Leerlingen werken op eigen niveau, positieve approach, de leerlingen zelfvertrouwen geven, leerlingen stimuleren tot zelf nadenken.EERSTE BLOK

– (Regels en orde van de dag)

De kennismakingsronde wordt speels gebruikt om met tijd te spelen:

 • Een rondje gewoon namen zeggen,
 • Dan een rondje heel snel,
 • Dan een rondje heel langzaam. 

Meer varianten kunnen ter plaatse worden bedacht:
– een rondje met 10 seconde klokkijken  ertussen. 

 • Mét stilzitten, met bewegen.

Dat mondt uit voornaam schrijven op een (uit te delen)  papiertje op twee verschillende manieren.

De docent doet voor hoe daarvan een kleine knipperende animatie kan worden gemaakt:

Door de twee papiertje op elkaar te leggen en er snel op en af te leggen ontstaat de illusie van beweging. 

Ter afronding wordt elk van de naambordjes doorgenomen en gezamenlijk bedacht hoe het knipperprincipe in eenvoudige beweging kan worden omgezet. 

Bijvoorbeeld:

 • Mond open en dicht is praten
 • Vleugel op en neer is vliegen.

Het blok wordt afgerond met een gezamenlijke evaluatie, alle resultaten worden bekeken en beoordeeld.

pauze en naar buiten 

TWEEDE BLOK

De thaumascoop. Een viltje met aan de ene kant een vogeltje, aan de andere kant een kooi. Twee gaatjes waar een elastiekje doorheen kan, dan opwinden en tollen maar. De vogel lijkt gevangen.

 1. Eerst maakt de docent er eentje stap voor stap voor: Denken wat je wilt maken, de beweging droog oefenen, dan een schets en dat de uitvoering: Beide kanten van een viltje betekenen, telkens goed kijken of achter en voorkant op elkaar passen.
  De gaatjes maken, het elastiekje bevestigen, de eerste draaien en goed kijken.
 2. Vervolgens Materiaal uitdelen en laten pakken. Aan de slag.
 3. De docent loopt rond, geeft hulp en commentaar. Moedigt aan, zowel degenen die achterblijven als degenen die snel (goed) klaar zijn worden aangemoedigd.

Varianten: Een vis in een kom,
Variant: Het viltje op een rietje, dat je rond kan wrijven tussen je handen. 

Bij het maken hangt het van de leeftijd en groep af. 

Eerst maakt iedereen dezelfde, elke stap wordt voor gedaan.


Materiaal uitdelen, groepjes maken.
Als dat gelukt is presenteren we ze aan elkaar en denken na over de betekenis, en bedenken iets beters van dieren in kooien en kommen. 

Daarop volgt een tweede ronde met eigen ideeën, volgens dezelfde stappen.

Die worden gemaakt en allemaal voor de klas getoond.


Benodigd: bierviltjes, wit papier, lijm, prikkertje, potlood, gum, 

elastiekjes

DERDE BLOK

Nu iedereen een flipboek naam-animatie heeft gemaakt is het tijd voor een verhaaltje met tekeningen. Aan de hand van voorbeelden op papier, film, computerspel en gesprekken worden er samen aan ideeën voor een klein verhaaltje gewerkt. Die vervolgens indiviudueel een getekend flipboekje van twee pagina’s.

 1. Eerst maakt de docent er eentje stap voor stap voor: Denken wat je wilt maken, de beweging droog oefenen, dan een schets en dat de uitvoering. Op en neer bewegen met een potlood, met snelheidsvartiaties.
 2. Vervolgens Materiaal uitdelen en laten pakken. Aan de slag.
 3. De docent loopt rond, geeft hulp en commentaar. Moedigt aan, zowel degenen die achterblijven als degenen die snel (goed) klaar zijn worden aangemoedigd.

Accent is op de aard van de beweging, is het alleen een herhaling, wint het aan kracht door herhaling. 

(zie voorbeeldfilmpje in de online versie).

Benodigd: tekenpapier, schaar, potlood, gum.

Een langwerpige strook papier wordt dubbel vel gevouwen. 

Een knipoog, een nies. En springend poppetje, een vliegende vlieg. Een stuiterende bal.

De kracht van de herhaling, die langzaam een verhaal wordt.

Oefening: iets bedenken. Kan je je voorstelde dat iets er is dat er (nog) niet is.

VIERDE BLOK

 • FACULTATIEF BONUSBLOK Afhankelijk van de kennis en interesse:

Met behulp van een smartphone en camera worden TIME LAPS filmpjes gemaakt van het Flipboek en de Thaumascoop. Dit door een simpele gezamenlijk te maken opstelling te maken die functioneert als film- truktafel. Dat is niet meer dan een schooltafel waar een telefoon met camera recht boven wordt vastgehouden (of het best gebonden met een simpel statief).

Om de beurt neemt een van de leerlingen plaats onder de camera om 2 minuten lang de einge gemaakte animatie af te spelen, terwijl de camera een timelapse opname maakt.

Na de opname worden die opnames met behulp een eenvoudig app omgezet tot animated gifje dat terstond kan worden omgezet tot een profielplaatje op internet. Die handelingen worden op het digibord vertoond. Zoveel als mogelijk worden de leerlingen ingezet om die technische handelingen te verrichten . 

AFRONDING


Evalueren en afronden aan de hand voorbeelden en samen een film kijken.

In een gesprek wordt teruggekeken wat leuk of mooi is. 

Afhankelijk van het moment is het tijd voor beschouwing aan de hand van een aantal variabele momenten:

VISUEEL MATERIAAL bijvoorbeeld
(op papier en video en internet)

 1. Tijdschrift 1964 door mijzelf in 1980 vervaardigd tijdschrift over tijd
 2. The One Minutes > Nyc1M door mijzelf vervaardigde filmpjes van precies 1 minuten , met rekbare tijd voor The City One Minutes: New York City One Minutes
 3. The 9 beet stretch. De Negende van Beethoven uitgerekt tot 24 uur. We luisteren er minstens een kwartier naar, de echte én de opgerekte 
 4. Zeitgeber, voorstelling van Orkater Nieuwkomers met speels omgang van tijd. 
 5. Kijken naar PARK4DTV, puur beeld en geluid. 
 6. En dan ook ook ‘echte’ kunstenaars die het thema tijd behandelen: On Kawara, Marina Abramovich, en veel meer. Een zee om uit te drinken…


  FACULTATIEVE EN VARIABELE ELEMENTEN
 • Vertellen en tonen van eerder werk in de kunst aan de hand van DaDa kunstenaars die beweging in schilderkunst introduceerden.
 • ELEMENTEN DIE afhankelijk van tijd en plaats aan de orde kunnen komen.
 • Oefeningen. Iets heel snel doen Iets heel langzaam doen
 • Tellen tot honderd, hoe lang is dat
 • Voorlezen
 • De fabel van de schildpad en de haas
 • Filosofische vraag: is het beter 10 dingen snel te doen met twee fout, of alle 10 goed maar (te) langzaam?
 • Dan een oefening in inbeelding. Hoe ziet de afwezige juf of meester eruit? Samen maken we een tekening.
 • Improvisaties

TOELICHTING 

Mijn achtergrond in de kunst zijn de digitale media. Ooit noemde ik dat vierdimensionaal ontwerpen. De tweede dimensie is plat, de derde een ruimte in de vierde komt de factor tijd erbij, en dus komen de dingen in beweging. Snel en langzaam, dichtbij en heel ver weg. En dat prikkelt dan weer voorstellingsvermogen, kijken of iets dat er niet is er zou kunnen komen. Of het nu ingesloten tussen wat was en wat gaat komen. Jazeker.

Mijn lessen voor basisschoolleerlingen verschillen in doelstelling, vorm en opzet welbeschouwd niet van die ik aan academies en hogescholen* heb gegeven. Natuurlijk las en begrijp ik de criteria die bijvoorbeeld in het “Tool” lesprogramma worden vernoemd en onderschrijf ik die; orde, regelmaat en voorspelbaarheid staan voorop, het tegenvoet doet ook een beetje mee, voor het evenwicht.

In de kern zit abstract denken, praktische doen, ervaren door oefenen.

TIJDSPLANNING

Tijd Activiteit Leerdoel Activiteit docent Activiteit leerling
BLOK 1


08.30u
Introductie en bij de deur staan en elke leerling een hand geven en welkom heten.
Kennismaken – huisregels en agenda conform geldende regels.
Leerlingen die spelenderwijs” leren door doen” en creatief en communicatief bezig zijn, doen impliciete of expliciete  kennis op van abstracte begrippen als tijd en relativiteit. Het gaat niet om het eindproduct maar om het proces. Interactief voorstellen, wie ben ik en wat kom ik hier doen? Streng de regels: Vraag de leerlingen wat de regels van de meester zijn en schrijf de belangrijkste op het bord en zeg “we er ons vandaag ook aan houden” Voorstellen, naamkaartje maken.
90.15u Naamkaartje 2 Introduceren onderwerp Legt uit en begeleid Maakt naar voorbeeld naamkaartje
09.50u Lokaal opruimen, bespreking Verantwoordelijkheid Begeleid Ruimt op
 BLOK 2

10.00u

Gezamenlijk leergesprek Leidt het gesprek Werkt actief mee en beschrijft ervaring
10.15u10.30u Informatie onderwerp Kennismaken met onderwerp, verdiepen Legt uit Doet actief mee, let op
11.15u Start opdracht Thaumascoop Beeldend werken, idee verwezenlijken Legt materiaal klaar, legt uit en ondersteund Werkt aan de opdracht
12.00u PAUZE


BLOK 3
13.00u
Opdracht Flipboek Beeldend werken Legt uit en ondersteund Werkt aan de opdracht
13.55u Opruimen Verantwoordelijkheid Neemt werken in Ruimt op
BLOK 4
14.25u
Kijken en bespreken Verantwoordelijkheid Legt werken en tekeningen bij elkaar Ruimt op
14.30u Evalueren Ondervinden Begeleidt het gesprek Kijkt en luistert, doet mee in het gesprek
14.50u Afsluiten
Sluit de dag af Doet mee
15.00u Les afgelopen
Neemt afscheid Verlaat klas

HANDVATEN

Leerdoel Aan het einde van de les hebben leerlingen spelenderwijs kennis gemaakt met het relatieve beeldend aspect van tijd  Aan het eind van de les is de leerling trots op zichzelf en zijn/haar  creatief product

De leerling heeft kennis gemaakt -en ervaring opgedaan met het kunstzinnige begrip Tijd en een (geïnspireerd door het hedendaags gifje) een flipboekje van twee plaatjes én een tollend viltje: een Thaumacoop gemaakt.
Onderwerp van de les Het onderwerp van de les is Tijd, relativiteit en zelf maken. Wat is Tijd en hoe verschillend  kan je dat ervaren?  Wat is de tijd van de klok en hoe ervaar je persoonlijke tijd  Wat is de betekenis van tijd in onze en andere culturen en tijden? Wat is de betekenis van de tijd in kunstzinnig, filosofisch en historisch perspectief . Het zelf vervaardigen van een creatief product binnen het kader van het onderwerp Tijd.
Algemeen doel: De leerlingen ervaren een  besef van de relativiteit van tijd in hun eigen tijd en omgeving,  cultuur in  Nederland en in andere landen en culturenKerndoel 54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 


Kerndoel 55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.


Persoonlijke competenties Voorbereiden werkzaamheden

Samenwerken met medeleerlingen

Samenwerken met docent

Reflecteren op eigen werk

Feedback geven en ontvangen

Werkplek netjes achterlaten


NB: gehyperlinkte versie mét filmpjes:

Complaint against permanent exclusion of cultural policies in the analog and digital carriers

Artist and master sculptor Jan De Cock from Kuregem with his non-profit organization The Brussels Art_Institute filed a complaint with a civil action before the court against the deputy-chairmen of four media groups: the VRT Mediahuis, De Persgroep and Roularta Media Group.

De Cock complains include ‘a permanent exclusion from culture reporting in the analog and digital media via the respective news” and “deliberately misleading readers and viewers with advertising slogans that do not cover the cargo because of a monumental profit.


 

Kunstenaar en meester-beeldhouwer Jan De Cock uit Kuregem heeft met zijn vzw The Brussels Art_Institute een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij het gerecht tegen de afgevaardigd-voorzitters van vier mediagroepen: de VRT, Mediahuis, De Persgroep en Roularta Media Groep.

De Cock beklaagt zich onder meer over ‘een permanente uitsluiting van cultuurverslaggeving in de analoge en digitale dragers via de respectievelijke nieuwsdiensten’ en ‘het doelbewust misleiden van lezers en kijkers met reclameslogans die de lading niet dekken omwille van een monumentaal winstbejag.’

attention |əˈtɛnʃ(ə)n – aan·dacht (de) – Attention_seeking

attention
noun
1 the issue clearly needs further attention: observation, attentiveness, intentness, notice, concentration, heed, heedfulness, mindfulness, regard, scrutiny; contemplation, consideration, deliberation, thought, thinking, studying, investigation, action.
2 he was likely to attract the attention of a policeman: awareness, notice, observation, consciousness, heed, recognition, regard, scrutiny, surveillance, attentiveness; curiosity, inquisitiveness.
3 they failed to give adequate medical attention: care, treatment, therapy, ministration, succour, relief, support, aid, help, assistance, service.
4 the parson was effusive in his attentions: courtesy, civility, politeness, respect, gallantry, urbanity, deference; compliment, flattery, blandishment; overture, suggestion, approach, suit, pass, wooing, courting.
PHRASES
pay attention
an assortment of motivational tools is necessary to keep them in class and paying attention: listen, be attentive, attend, concentrate on, concentrate on hearing, give ear to, lend an ear to; hang on someone’s words.
aandacht (de)

1
bewuste, gerichte belangstelling
▲ betekenisverwante termen
hyperoniem: belangstelling
synoniem(en): gehoor
hyponiem(en): concentratie, exposure, extraversie, medeleven, toewijding
antoniem(en): afwezigheid
▲ context
iets in iemands aandacht aanbevelen
de aandacht afleiden van iem. of iets
ik dank u voor uw aandacht
slotzin van een toespraak of lezing
iets met gespannen aandacht volgen
met zeer grote aandacht
de aandacht gevangen houden
aan de aandacht ontsnappen
niet opgemerkt worden
met onverdeelde aandacht
de aandacht opeisen
alle aandacht richten op iets
aandacht schenken aan iem. of iets
een schreeuw om aandacht
noodkreet
de aandacht trekken
opvallen
zijn aandacht versnipperen
de aandacht vestigen op iem. of iets
aandacht wijden aan iem. of iets
(in België) aandacht!
attentie!

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Attention_seeking

Attention seeking (also called drawing attention or garnering attention) is behaving in a way which is in pursuit of attention from others. Where such behaviour is excessive and inappropriate, the term is often used pejoratively in respect of children’s behaviour in front of peers, or negative domestic interactions. Enjoying the attention of others is socially acceptable in some situations.[1] In some instances, however, the need for attention can lead to difficulties and may highlight underlying ones. As a tactical device, it is used in combat, theatre (upstaging) and it is fundamental to marketing.

Y.rietveldacademie.nl

Y_logo

At first: Here are pages from and About Yariv:

alterfin.net | alterfin.nl | etc

Here about the workshop:

So in effect:

When you join the Y workshop and come up with some kind of result, a trailer, a teaser, a statement or announcement: leave it on some place on the web*. We (can) link to it.

If a video (posted on vimeo) send us the link, we (=you) embed it. Or (We)transfer it to y(at)permertens.nl, including descriptions, links and keywords needed by Vimeo. (Vimeo automatically  Tweets it, Twitter automatically posts it to FaceBook, you Like it, and so on 😉 )

 

(to be continued)

″beautiful″ (″schön″) or ″nice″ or (″fein″) – , Mooi is Leuk

Mooi is Leuk.

Nice is Nice.

(well, instead of reading this, it would be better to visit an exhibition. Even if it is bad art, the change you come up with good ideas on your own after looking instead of reading is .¿. %)

https://en.wikipedia.org/wiki/Lectures_and_Conversations_on_Aesthetics,_Psychology,_and_Religious_Belief

Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology, and Religious Belief

Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology, and Religious Belief (German: Vorlesungen und Gespräche über Ästhetik, Psychoanalyse und religiösen Glauben) is a series of notes transcribed by Yorick Smythies, Rush Rhees, and James Taylor from assorted lectures by Ludwig Wittgenstein, and published in 1967.[1] The lectures, at which Casimir Lewy was present, contain Wittgenstein’s thoughts about aesthetics and religion, alongside a critique of psychoanalysis. Wittgensteinian fideism originates from the remarks in the Lectures. It is noteworthy that Eberhard Bubser in the introduction of the German edition states that: ″Wittgenstein would surely have not approved this release […]″ (″Wittgenstein hätte diese Ausgabe bestimmt nicht gebilligt […]″).[2]

Lectures on Aesthetics

One question Wittgenstein raises in his Lectures on Aesthetics is how we learn to use and recognize the words used to make an aesthetic judgment, such as ″beautiful″ (″schön″) or ″nice″ or (″fein″).[2] He suggests that these words are firstly and often used like interjections or gestures. Wittgenstein also notes that we seldom use these words in everyday language to make aesthetic judgments, but rather use words like ″right″ (″richtig″) or ″correct″ (″korrekt″).[2] With regard to aesthetic pleasures, he also names a question that is recently under debate in aesthetics: How are distinctly aesthetic pleasures different from more ordinary pleasures? He makes a point in stating that ″One uses the same term in both cases […]″ (″ Man gebraucht in beiden Fällen […] dasselbe Wort″).[2]

A recurring theme in these lectures is also Wittgenstein’s firm rejection of the possibility that psychology may explain aesthetic experiences or judgments. This opinion is based on Wittgenstein’s view that psychological (behaviorist) experiments would generate results based on mere descriptions of behavior and generalizations across large numbers of observers.

Lectures on Religious Belief

In his Lectures on Religious Belief (Vorlesungen über den religiösen Glauben), Wittgenstein argues, among other things, that superficial grammatical similarities in the forms of both religious and factual statements mislead us into believing that they are fundamentally identical states of “belief.” This grammatical similarity, Wittgenstein argues, is merely a parallel expression of drastically different processes. “The expression of belief”, Wittgenstein notes, “may play an absolutely minor role.”[3]

References

Like me

(Even in 1980 I subscribed as an small art entrepreneur in the Chamber of Commerce, and got myself a VAT, a VAR example contract, and a TAXMAN. It all is somewhere here at petermertens.com I also founded some Non Profit organisations: Like Foundation TYP, PARK4DTV and even more. Look me up at kvk.nl find my home address (which is the address of lucas.mertens.nu a buying-and-selling-space-for-art-at-home, search that and find something like this. I hesitate to say that you should do the same thing, nonetheless more is better, do it all)

At first I claimed petermertens.nl and petermertens.com (long time ago) as a domain name. Today that goes together with a webhosting package at exsilia.nl (they changed names and business over the years). There might be similar, better and or cheaper providers. But I like them, if I have questions they answer very quick. They also host my mail service, i use several mail addresses for separate project, you can mail me at y@petermertens.nl for instance.

It comes together with a web hosting automation program: Plesk/Paralles which means that with little knowledge I control what I need.
And: the tip for you too: With one click it installs a WordPress Blog. Looking around, a lot of artist use that their portfolio. Why: It has several good designed (minimal) templates, that are easily changed my preference. What is important too: most of these templates adjust to the device and or browser on which it is viewed. So no bother to do extra work for either and old PC with Internet Explorer or a modern iPhone with Firefox.

There are extensive help files all around, and good how to video’s. That way it is easy to keep your site up to date. And even collaborate with others who contribute to your site, you can add users and give the appropriate access.

All kinds of plug ins for general use: Link WordPress to Social Media, Embed your Vimeo’s, Easily Create Portfolio Slide Shows.

And: Google Bots know their way…

 

(work in progress)

 

Tools for Video and Social Media – annotated

Audio and Video

vimeoetc

 1. Coda
  To connect to and change my websites, transfer files, write HTML code
 2. iMovie
  Since my best camera is an iPhone  (and since FCPro terribly slowed down and what the X is nobody knows) for simple in and out cuts, crossfades and titles in Video’s for the web, this does do the job, as in some cases the Vimeo app does do too.
 3. Keynote
  I never use it, though I still visit artist talks where proper Keynotes (Powerpoint) are shown…
 4. Vimeo
  I like it better than YouTube, (since I got confused with verifying accounts with Google). And they focus more on professional movies instead of incidental cat movies and so. And the give you good <<embed code>>.
 5. YouTube though still is fine too.
 6. MailChimp!
  The overall popular mailing list. OK, you can be a professional spammer now. It’s easy. Though: Think Twice.
 7. SoundCloud is for sound the what vimeo is for video.
  Still these kind of (free) services are competing and want to be like everybody else. Now SoundCloud wants to be Spotify, so keep an ear on what is happening. And they all want to be a social network.


  Network.

social

 

 

 

 

 

 1. Twitter
  I use it as a one-way medium. Just to do announcements, more or less to replace an ‘official’ press announcement. I seldom use it to interact.
  A great advantage is the available ‘widget’ (look it up in settings) the generates easy code that you can copy and paste on you webpages. That way you can update easy enough from anywhere.
  I have used it almost anywhere: see jandietvorst.com for instance.
 2. LinkedIn
  Yes I have a page there too. And a more or less true curriculum.
 3. (Skype is just Skype I use it for the people who don’t have FaceTime)
 4. Instagram
  Yes, Instagram seems to be popular among visual artists. I have it to look at things, but this is a typical case that is depending on the circle that you (want to) belong to.
 5. Tumblr is a quick and dirty way to have a content managed blog. It hasn’t got all the controls WordPress has but that might be the advantage as well. If you like, posts are automatically mirrored to Twitter and FaceBook. I use it for lucas.mertens.nu and keesmaas.nl (who just takes a picture from a new print with his iPhone and it instantly is available on his webpage.
 6. (whatsapp is no publishing medium)
 7. FaceBook
  Well its love and hate.
  At first: it's free, and that means you are the product, they control you. Second: Attention is manipulated. And with a very very brief attention span, even among your 'friends'. The story of my friend Max Kisman is illustrative: He has a nice webshop where he sells good art: textile and print. For small budget he has Valentine Postcards. €7,50. Last Valentine Day he did post a special offer on FaceBook: This Week only €6,50, a real bargain. Over 400 friends liked that. Just none of them bought it. But OK.

  Next to your personal account – where you have to control the balance between personal and private life – it is nice and useful to have and Product/Art Page and for Events it is nice to use. And it is all very self explanatory.
  Anyhow I do. Once in a while. (though lucas.mertens.nu has no FaceBook…)
  And, by the way: FaceBook answers Periscope: Mentions: https://itunes.apple.com/nl/app/facebook-mentions/id894913642?l=en&mt=8

 8. tsū
  New FaceBook competitor : Has to develop but the greatest advantage is: They pay you for quality contributions. Small amount, but the pricipal idea is OK.

 9. Pages
  Manages FaceBook Pages
 10. Meerkat
  Go Live Video! Like Twitters Periscope, and like the (upcoming) FaceBook Mentions, only for those who are ‘verified’…
 11. WordPress
  Well, this is a WordPress blog. Hosted on my ‘own’ site, petermertens.com. And there will be a separate post on that.
 12. – 26
  Well, you will have to find out yourself. Quip and Slack are collaborative tools for getting a plan together. Flickr I never got the hang of it, but did do a nice post ten years ago…
  Kickstarting has a page on it’s own.

How to Create an Artist Resume

(google it to: go your own way, though this is a random first pick though (from 10 years ago?) a good handle: strike through and color are added by me)

source: www.artpromotivate.com/

Artist resume guide:

An artist resume is different from a regular employment/work resume. A resume is valuable for applying for a grant, residency, art gallery show, and more. It may also be attached to an art portfolio, and on your art website.
For artistic resumes, the most recent information under each heading should be stated first. The resume should be easily read, formatted, and printed on high quality paper.
Avoid making it complicated, and keep it simple and to the point.
What I have listed below is only a general guide for creating an artist resume. Please take a look at artist resume examples of others for exact formatting. It helps to have several formatted resumes depending on the purpose. (ie teaching jobs, gallery exhibition , etc.)

 1. How to Create a Resume for Artists – Guide
  – Name and Contact Info
  This is personal contact information. Write your full name at the top, in a large font. Under this include your postal address, email, phone number, fax, and artist website (if you have one).
  Format: Name, Address, Phone #, ,Fax, Email, Website
 2. Biography Information
  Include the year you were born (with city/country), and the city/country where you work and live.
 3. Education
  Provide a list of university degrees and related training courses. Also mention artist workshops, residencies, and the names of noteworthy artists and teachers you may have studied under.
  Suggested Format: Degree, Major, Year, School, City, Country, Year of
 4. Graduation
 5. Awards/ Honours/ Grants
  This is the space to put all special recognitions, art prizes, scholarships, art competitions, fellowships, and grants.
 6. Bibliography
  Indicate all places artwork has been published and mentioned by the media. Include magazine reviews and critiques, newspaper, radio, television, catalogues, and books that have reviewed or mentioned your art. If a popular online website writes about or reviews your art, reference this as well.
 7. Exhibitions
  Provide a list of art exhibitions. Divide this into separate headings if having a lot to list, such as Solo Shows, One Person Shows, and Group Shows. It leaves a better impression if including the word Selected in front of these phrases. (ie Selected Solo Exhibitions) If you are an emerging artist who has zero solo exhibitions, just use the heading Selected Shows.

Suggested Format: Venue, Location, Date

Collections
Create your own Website! Reference collections where artwork resides. Include subcategories (permanent, private, and corporate collections) if having much to list here as well. Get permission from private collectors before listing them.
Suggested Format: Name, Place

Professional Affiliations
Indicate all art professional organizations or groups you belong to, such as art clubs, art associations, artist advocacy groups, etc.

Related Professional Experience
Mention art teaching and other art related jobs. Also reference presentations, workshops, lectures, and technical experience.

As indicated already, please look at other artist resumes for preferred formatting. Search for artist resume templates or artist resume sample to find further help.
If applying to larger galleries, try to find resumes of other artists for that specific gallery.
Proofread your art resume before making a final typed copy and enlist the help of a qualified friend to go through it before making your final artist resume.
Besides creating a resume to present to a gallery, artists should have:

How to make an artist statement

Crowd Funding

 • https://voordekunst.nl
  Crowdfunding is the way to activate your network and find a new audience for your project.

  Step 1: What do you do?
  Step 2: What do you give back?
  Step 3: Define your goal amount.
  Step 4: The promotional video!
  Step 5: Prepare project page.
  Step 6: Who are your sponsors?
  Step 7: Promote your project!
  Step 8: Updates to your project.
  Step 9: 100% forthe art!
  Step 10: Let them never go …

 • https://www.kickstarter.com/discover/recommended?ref=home_staff_picks

https://www.kickstarter.com/rules

good practice: